Birinci Dünya Savaşı’nın yaraları yeni sarılmışken. ABD’de, 1920 yılında ilginç bir olay meydana geldi. Bu olay “yasak” dönemi olarak da bilinen ABD’de alkolün yasaklanmasıydı. Yasak ardından bazı sorunları getirdi, tabi yasak bazı insanların altın çağını yaşamasına da sebep oldu.

Alkol Karşıtı Hareket

Volstead Kanunları, ABD’de 3 yıl sürecek bir yasama mücadelesi ile bir yol aldı. İlk olarak 1917 yılında ABD senatosu, ABD Anayasası’nın 18.kez değiştirilmesi teklif etti. Teklif, ABD’de 36. Eyaletin onayını aldıktan sonra 16 Ocak 1919 yılında, ABD’de kongresine sunuldu ve ardından 17 Ocak 1919 yılında da yürürlüğe girdi. Yasanın uygulanmasında pay sahibi olan gruplar da etkili oldu. Bu hareketlerden biri “Denge Hareketi” olarak Türkçe adlandırabileceğimiz “Temperance Hareketi”dir. Bu hareketin kökeni 19.yüzyıla kadar dayanıyor ve gücüde belli sosyal sorunlara dayanıyordu. Bu sosyal sorunlar, sanayinin gelişmesi ile birlikte köyden kente göçmüş insanların, adapte sürecine alkole sarılmasıydı. Kente göçen insanların alkole sarılması ise tembellik, aile içi şiddet, ölüm gibi sonuçlar doğuruyordu. Aile içi şiddetin yaygın olması ise bu harekete en çok kadınların destek vermesini sağlıyordu.

Salon Karşıtı Birlik

“Anti Saloon League” olarak bilinen birlik ise bu yasanın geçmesinde bürokratik ayağı oluşturdu. Birlik, özellikle ülkenin güneyinde çok güçlüydü ve lobicilik faaliyetleri de yapıyordu. Volstead Yasası, bu birliğin üyesi olan Wayne Wheeler tarafından yazılmıştı. Yasayı adını veren, Cumhuriyetçi ve Ohio’dan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Volstead ise Wheeler ile işbirliği halindeydi.

1 Saat İçinde İlk Olay

Yasa geçtikten 1 Saat sonra ise ABD’de hemen soygun olayı patlak verdi. Polis kayıtlarında 100.000 dolar değerinde viskilerin soyulduğu iki tren soygunu gerçekleşti. Bu olay içkinin karaborsaya ineceğinin ilk sinyaliydi. Bu karaborsa yasağın kalktığı yıla kadar, önce yerel daha sonra ise ulusal boyuta uzandı. Suç örgütleri içkilerin üretim tesisini kurma, deposu kurma, yurt dışından ithal etme, ticaret ve nakliyesi ile ilgilendi. Bu işler kayıtsız yapıldığı suç örgütleri vergiden de sorumlu olmuyordu. Vergiden sorumlu olmadıkları içinde suç örgütlerinin zenginliği arttı. İçkilerin dağıtımında ise, “speakeasy” denilen gizlice bar işlevi gören işletmelerin yanı sıra, kumar, fuhuş, şantaj gibi suçları da araç olarak kullanıyorlardı.

“Dokunulmazlar”

Suç örgütleri, bu yasak döneminde o kadar zengin ve nüfuz sahibi oldu ki, ABD’de bazı senatör ve vali seçimlerinde, seçim kampanyasının yöneticisi veya destekçisi oldular. Dizlilere “Enoch Thompson” olarak konu olacak Enoch Johnson bu kişilerden biridir. Enoch Johnson, Atlantic City’de yasadışı işlerinin yanı sıra ABD’de bazı senatör ve valilerin seçim kampanyasından sorumlu oldu. Buradan da görüldüğü gibi devlet içi yozlaşmalar artmış durumdaydı. Hatta içki yasaklarından sorumlu olan sorumlu olan Yasak Bürosu’nda bile rüşvetler başını almış gitmiş haldeydi. “Dokunulmazlar” ise yasak bürosunun en ünlü ekibiydi. Ekip adını, rüşvet almamaları ve korkmamalarından kaynaklı aldı. Bu ismi ilk kullanan ise Chicago Daily News’ten, Charles Schwarz’dı. Herkesin duyduğu Al Capone’un tutuklanmasında bu ekip önemli bir rol oynadı.

Koşullar yasak için uygun değildi

Yasağın getirdiği yeni sonuçlar ve altyapı eksikliği, zamanla yasağa destek verenlerin de desteğini azalttı. Ekonomik Buhran ile de yasak iyice umursanmaz hale geldi. Bu durumda, koşullar uygun olmadığında yasağın bir anlamı olmadığı görüldü ve yasa 1933’de kaldırıldı.