Memleket Partisi Kurucu Üyesi Eşber Atila'dan 'Kılıçdaroğlu' istifası Memleket Partisi Kurucu Üyesi Eşber Atila'dan 'Kılıçdaroğlu' istifası

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip içki ve bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip içki ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip içkiler ve bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira haricindeki içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalajla piyasaya arz edilecek.

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip içkilerle bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip içkiler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Bira hariç olmak üzere, cam dışında ambalaja sahip içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.