Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri" dedi.

Lahmacunun fiyatı semtten semte değişiyor, 20 liraya da satılıyor, 85'e de Lahmacunun fiyatı semtten semte değişiyor, 20 liraya da satılıyor, 85'e de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TİSK Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, asgari ücretin temel ücret olduğunu yönündeki tartışmaları kabul etmediğini belirterek "Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor.

Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" ifadelerini kullandı.
İşçi ve işverenler arasındaki işbirliğinin Türkiye'nin demokratikleşmesiyle paralel seyreden bir durum olduğuna işaret eden Bilgin, Türkiye demoratikleştikçe özgür sendikacılık, özgür sendikal mücadelesi, emek mücadelesi, işçi ve işveren arasındaki barışın gerçek temelleri üzerine kurulabileceğini vurguladı.

"GEÇTİĞİMİZ YIL İZLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI FEVKALADE ÖNEMLİDİR"

Vedat Bilgin, "Sanayi temel altyapının üzerinde üretmektedir. Dünyada pandemiden büyüyerek çıkan iki ekonomiden biriysek, AB'de resesyondan bahsedilirken Türkiye büyüyorsa, yatırım ve iktisat politikasının ne kadar sağlıklı ve önemli olduğunu görmek lazım. İşçi ve işveren sendikası günümüz modern şartlar içinde fevkalade barışı ve köprüyü kuran yapılardır" değerlendirmesini yaptı.

Bilgin, "Sosyal barışı temsil ederler. Biz sosyal barışı inşa eden taraf olarak TİSK'i bir diğer taraf olarak da işçi sendikalarını değerlendiriyoruz. Sosyal devlet bu iki kuruluşu ele alan ve sosyal politikaları geliştiren bir devlettir. Geçtiğimiz yıl izlediğimiz asgari ücret politikası fevkalade önemlidir" diye konuştu.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın yapılacak. Aralık ayının son haftasına kadar yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.