Merkez Bankası (TCMB) bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni uyarıda bulunurken, gerekli adımların bankalar tarafından atılmaması halinde tedbir alabileceğini belirtti.

Merkez, bankalara ilgili isteğini yazılı olarak iletti.

TCMB ilk kez mayıs ayında sözlü olarak bankalardan döviz işlemlerini 1000-1600 saatleri arasına çekmesini istemiş, bu isteğini ekim sonunda yazılı uyarıya dönüştürmüştü.

TCMB yazısında, “Yaptığımız çalışmalarda bankaların piyasa açılır açılmaz bireysel veya kurumsal müşteri talebi olmaksızın, tamamen kendi gün içi pozisyonlarını ayarlama güdüsüyle yoğun bir şekilde döviz alım işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir” denildi.

'MÜFETTİŞLERİMİZ İNCELEYECEK'

Yazı şöyle devam etti:

“Piyasaların açılış saatlerinde ortaya çıkabilecek aşırı dalgalanmaların önlenmesini teminen herhangi bir müşteri talebi olmaksızın işlem yapılmaması hususunda azami dikkat gösterilmesini rica ederiz. Yapılan işlemler müfettişlerimiz tarafından incelenecek olup söz konusu işlemlerin mahiyeti hakkında bankalardan detaylı bilgi talep edilecektir.”

TCMB ayrı bir yazı ile 1 Aralık’tan itibaren yurt içi yerleşiklerden yurt dışı yerleşiklere yapılan transferlerde ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulması gerekliliğini hatırlatarak, bankaların talimatlara “riayet etmediğinin” görüldüğünü belirtti.

TCMB ayrıca, "Özellikle 50,000 doları aşan yurt dışı transferlerin gönderilme sebeplerinin, talimat sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilerden ayrıca temin edilerek bankamıza yapılan bildirimlere doğru bir şekilde yansıtılması gerekmektedir" dedi.

Söz konusu eksik veya hatalı uygulamaların bir an önce giderilmesini beklediğini belirten TCMB aksi halde "aksiyon veya aksiyonların alınacağı"nı belirtti.