İnsanları öldürmek değil yaşatmak önemlidir. Ulusların, devletlerin, insanlığın görevi insanları, tüm canlıları yaşatmak olmalı.

Yoksulluk, ölüm, yıkım getirmeyen bir savaş yoktur. Savaşlar insanlık tarihi boyunca, tüm canlılara acılar yaşatmıştır.

Komşu Suriye’de olup bitenlere silahlı çözüm arayışları, bu ülkenin ekonomisiyle, insan gücüyle, yaşanacak ölümlerle, dünya kamuoyu önünde savaşçı bir ülke durumuna düşerek yitireceği saygınlığıyla çok pahalıya patlayacak

İçte ve dışta savaş aramak değil barışı aramak akılcı çözümdür.

Savaş annelere tabutları kucaklattıracak. Anneler askere gönderdikleri çocuklarının tabutlarını değil kendilerini, sıcak bedenlerini kucaklamak istemekteler.

Ulusal çıkar

Ulusal çıkar, ulusun yönetim erkinin en üstlerinde olanların çıkarları olarak ortaya çıkmakta. Bir toplumda yaşayan herkesin, her kesimin yararına olacak bir ulusal çıkar ortaklığı gerçekleşememekte.

Savaşla çözüm olmaz, ancak birilerinin dediği olabilir. Bu tek yönlü kazanım, uzun soluklu bir barış getirmez, kalıcı çözüm üretmez.

Suriye’nin kuzeyinde yapılacak olan bir savaş, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik sorunlar doğuracaktır. Bu sorunlar bize de yeni sorunlar getirecek.

Savaş yoksulluk demektir

Fırat’ın doğusuna yapılacak bir saldırı, buraya, Suriye’ye olduğu gibi ülkemize de barış, esenlik getirmeyecek. Ekmeğimiz biraz daha küçülecek, ısınmamızdan, gezmemizden, yiyip içmemizden yapacağımız kısıntılarla bu çıkarmanın bedellerini ödeyeceğiz. Bunu çıkar sağlamaya dönüştürebilenlerin, silah alımlarından getiri elde edebilenlerin cepleri dolmuş olacak. Bunların dışında kalan herkese, her kesime yoksulluk, acı, sıkıntılar getirecek. Bunun sonuçları, bölgemize, tüm dünya ülkelerine yansıyacak.

Halk yığınlarının yoksullaşması başta savaşlar olmak üzere dolaylı yollardan emeğine, üretimine el koyarak gerçekleşmekte. Kimse güle oynaya, sevinç inde karşılamayacak yoksullaşmayı. Yoksulluk kin, öfke biriktirecek.

Savaşlar demokrasi getirmezler

Savaşlar hiçbir dönem, hiçbir topluma demokrasi getirmemiş, tabanın kazanımları üzerine yükselen bir demokrasi getirmemiştir. Suriye topraklarında yaşanacak savaş iki tarafa da demokrasi getiremeyecek.

Çözüm insan haklarında aranmalı

Çözüm, insan haklarında, hukukun üstünlüğünde aranmalıdır. Çözüm farklı inanç ve kimliklerin eşit şekilde varlıklarını korumasının yolları sağlanarak yaşama geçebilir. Çözüm Suriye halkıyla, Kürt halkıyla barışarak sağlanabilir.

Türkiye Batı ilişkileri yara alacak

Suriye’ye yapılacak bir saldırı, bir NATO üyesi olan Türkiye’nin bu örgüt ve Batı ilişkilerinin yara almasına, kopmasına, böylece Türkiye’nin başka alanlara savrulmasına neden olacaktır. Bölgeye barış yerine daha karmaşık yapıların ortaya çıkması kaçınılmaz duruma gelebilir. Suriye’ye giriş Türkiye için kurtulması oldukça güç bir bataklığa saplanma olasılığı taşımaktadır.

Korkular yumağı içinde yaşamak

Deprem korkusu, yarın ne olacağının belirsizliği korkusu, çocukları askerde olanların yavrularına canlı olarak kavuşup kavuşamayacaklarının korkusu bu toprakları ruhsal yönden yıkıma sürüklemekte.

Bu topraklarda yaşayan halkın böylesine belirsizlikler içinde yaşatılması bir yazgı değil, bilinçli tuzakların bir sonucu olsa gerek.

Çizilen sınırlar içinde savaş izni

ABD Ortadoğu’da yapmak istediklerini, kendi askerini savaşa sokmadan birilerine yaptırıyor. Kendi askerinin ölmesini göze alamıyor. ABD kamuoyunun buna vereceği tepkiyi göze alamıyor.

“ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" dedi. Trump'ın tweeti sonrası Dolar/TL kuru 5,80'i aştı.”(1)

Bu savaşın kazananı ya da yenileni kim olacak? Bu sözlerin anlamı açık. Savaşın sonucu ne olursa olsun, her durumda kazanan, her durumda yitiren tarafları olacağı belli. Türkiye savaş alanında üstünlük kursa bile, bir kazanırsa beş yitireceği de belli gibi.

(1) Ünsallı, Emre, Trump: Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim, artıgerçek.com.tr İnternet Gazetesi, 08.10.2019