Sağlık meslek örgütleri, Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin açıklanması üzerine, 15 Mart’ta Ankara Tandoğan'da sağlıkta şiddete karşı düzenlemeyi planladıkları Beyaz Miting’e ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nde (TTB) basın toplantısı düzenledi.

Sağlık meslek örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra TTB Yeni Koronavirüs İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Özlem Azap da toplantıya katıldı.

BEYAZ MİTİNG İPTAL

Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bütün dünyanın yaygın ölümlere yol açtığı bilinen bir salgın tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Adıyaman, “Dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de bir vakanın tespit edildiği duyuruldu. Bu durum hastalığın dünyadaki ve komşu ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında beklenen ve olağan bir sonuçtur” dedi.

Sağlık meslek kuruluşlarının bir süredir düzenlemeyi planladığı Beyaz Miting'i şimdilik iptal ettiklerini açıklayan Adıyaman, nedenini ise "Bu ülkenin sağlık çalışanları olarak tüm konsantrasyonumuzu koronavirüsün yaratacağı sağlık sorunlarının çözümüne odaklamanın sorumluluğuyla davranıyoruz” şeklinde açıkladı.

‘TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Sağlıkta şiddetin sürdürdüğüne değinen Adıyaman, “Bu tür salgın tablolarının sağlık çalışanlarının görünmeyen emeğini görünür kılacağına inanıyor, sağlıkta şiddetle mücadele başta olmak üzere taleplerimizin takipçisi olacağımızı da bir kez daha ifade ediyoruz. Sağlıkta şiddetle de başa çıkmanın yolunun sağlıkta kamusal bir anlayışın hâkim kılınmasından geçtiğini savunan kurumlar olarak; öncelikle halk sağlığına dair koruyucu önlem ve bilgilendirmelerin şeffaf, yaygın ve etkili olarak yapılmasının öneminin tekrar altını çizmek istiyoruz. Beraberinde tanı koyma ve tedavi koşul ve ekipmanlarının her koşul için hazır olması konusundaki uyarı ve hatırlatmalarımızı yinelemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Adıyaman, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

“* Hastanelerde ve ASM’lerde çalışan ve eğitim alan tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde kişisel koruyucu malzeme dağıtılması önceliklidir ve bu konuda herhangi bir güven bunalımı yaratılmamalıdır.

* Önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, paniği gerektirecek herhangi durum yoktur ancak sağlık otoritesinin dünyadaki deneyimlerden de yararlanarak bütün önlemleri alması ve halkın hijyen ve korunma tedbirlerine dikkat etmesi gereklidir.

* Koronavirüs enfeksiyonu tanısı konan hastaların ve virüs ile temas etmiş olabileceği düşünülen insanların karantina vb. süreçlerinde etik ilkelerin dikkate alınması ve herhangi bir ayrımcı uygulama yapılması engellenmelidir. Aynı etik tutum koronavirüs tanısı konmuş ya da şüpheli hastalarla temas eden ve edecek olan sağlık çalışanlarına yönelik tutumlarda da gösterilmelidir."

SAĞLIK ÖRGÜTLERİ KOCA İLE GÖRÜŞECEK

Sağlık örgütlerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlıkta şiddet konusunu konuşmak için görüşme talep ettiklerini aktaran Adıyaman, “Sağlık Bakanı nihayet sağlık örgütlerine randevu verdi, tabi iptal etmezse, ertelemezse yarın saat 17. 00'da bütün örgütler bu şiddet ile ilgili görüşmeye gideceğiz. Ardından bakanlığın önünde basın açıklaması yapacağız” dedi. Adıyaman, görüşmede koronavirüs ile ilgili de konuşacaklarını söyledi.

‘MASKEYE ULAŞMA GÜÇ'

Ardından konuşan TTB Yeni Koronavirüs (Kovid-19) İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Özlem Azap ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) vakaları eyalet ve illere göre açıkladığını, ancak Türkiye’de hangi ilde olduğuna dair bir bilgi verilmediğine dikkat çekti.

Türkiye’de maske temini noktasında sıkıntıların olduğunu belirten Azap, “Sağlık Bakanlığı ‘maske takın’ diyor, ama ulaşma güçlüğü var. Bu hastalık dünya nüfusunun yarısını etkileyecek. Tedbirlerimizi alarak en hafif şekilde atlatmaya çalışacağız. Bu hastalığın yayılmasını engellemek imkansız. Korkmadan panik olmadan en aza indirgemek ve riskli gruplara dikkat etmek gerekiyor. Hasta olmayan kişiler maske ve eldiven takmamalı, aksine daha kötü oluyor” şeklinde konuştu.