Hrant Dink Vakfı Bir Arada Yaşama Festivali, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Etkinlik youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Etkinlikte şu başlıklar altında bilgiler paylaşıldı:

Sivil toplum kendine soruyor, yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Nefret söyleminin ötesinde: Yanlış haberlerle mücadele yöntemleri, İnsan hakları odağında filantropi1 çalışmaları, Barış mücadelesi: Kadın ve LGBT+ hareketinin çözüm sürecine katılımı, Bir arada yaşamak için kültür ve sanat, İnsan hakları bağlamında yapay zeka ve etik, Sivil toplum gözünde yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele, Bir arada yaşam hikayeleri/aktivizmin yaratıcı hali, Toplumsal belleğin düşündürücü gücü: Hafıza çalışmaları neden önemli, İnsan haklarını savunmak: Latin Amerika ve Doğu Avrupa’dan bir bakış, Çerçevenin dışına çıkmak: Aktivizmde yeni yöntemler, Bi arada yaşam hikayeleri/Beyin araştırmalarının öğretmekte olduğu yen kültür: Yaşamdaşlık, Tabandan gelen hareketler: Dayanışmanın yerel hali, Bir arada yaşama hikayeleri/Tarihi sanat yoluyla yeniden düşünmek, Bir arada yaşam hikayeleri/Sınırları aşan aktivizm, İklim krizi mücadelesi neden bir insan hakları meselesidir?

1656882829842

Belirtilen konularında yapılan paneller ilgiyle izlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyelerde şu konular tartışıldı:

Sözlü tarihi anlamlandırmak, Tanışma etkinliği, Birlikte yaşam gazetesi, Aktivist tükenişi ile baş etme, Kapsayıcı dil atölyesi, İnsan hakları algısı ve iletişim, Gençlerle görünmez ırkçılık atölyesi, İnsan hakları odaklı eğitim, Kampanya yaratmak ve hikaye anlatıcılığı, Aynı dünyada yan yana, Türkiye’de gençlik katılımı ve katılım basamakları.

2 gün boyunca oldukça doyurucu bilgiler, tartışmalar yapıldı.

Değişik sivil toplum kuruluşları, Spor ve Sergi Sarayı bahçesinde açtıkları standlarda çalışmalarını, yayınlarını tanıttılar.

Verilen konserlerle, etkinliğe katılanlara eğlenceli, güzel zamanlar yaşatıldı.

Etkinlikten notlar

Daha güzel günlerde bir arada yaşamak için görerek, boyun eğmeyerek çalışılması gerektiği dile getirildi. Bunun için siyasetten bağımsız sivil alan yaratılması gerektiği vurgulandı. Karar alıcıların dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman sorumluluk almaya yaklaşmadıkları, bunları etkileyerek, sorumluluk almalarının sağlanmasının kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.

Türkiye’de sivil toplumun emekleme döneminde olduğu, etkin olamadığı, açıklık içinde çalışalar yapılamadığı, giderlerinin, gelirlerinin açıklık içinde ortaya konulamadığı, merdiven altı örgütlerin ortaya çıktığı, sivil toplum kuruluşları arasında dayanışma sağlanamadığı, bu tür nedenlerle demokratikleşemedikleri dile getirildi.

Sivil toplum gelişmeden demokrasinin gelişemeyeceği, AB yardımları olmasa, sivil toplum, insan hakları çalışmalarının yapılamayacağı vurgusu yapıldı.

Kutuplaşmanın, ötekileştirmelerin insanlar arasında gerekli iletişimlerin olamamasından kaynaklandığı dile getirildi.

Konuşmacılarda İbrahim Betil, Türkiye’deki örgütlenmelerin %38’nin meslek örgütlenmeleri, %28’inin spor, %18’inin dinsel alanda kurulan yapılanmalar olduğu, hak temelli sivil toplum kuruluşlarının %1.5 düzeyinde olduğunu ileri sürdü.

Dünyanın sürekli değiştiği, insanın fiziksel, biyolojik yapısıyla dijital gelişmeler arasındaki sınırların her geçen gün ortadan kalktığı anlatıldı.

Dünyada korkunç bir gelir dağılım eşitsizliği olduğu, pandemi döneminde bu eşitsizliğin daha da arttığı, bunun insanlığın bir arada, mutlu yaşamasını engellediği dile getirildi.

Etkinlikte bilimsel içerikli bir sunum yapan Prof. Dr. Türker Kılıç, aynı yaşamı paylaşan insanların “yaşamdaşlık”  kavramı altında birlikte yaşam koşullarını örmelerini önerdi.

-----------------------------------

1.    Filantropizm ya da insanseverlik; başkalarının tıbbî, ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltmek ve mutluluklarını artırmak için organize faaliyetler düzenlemek

Filantropi Nedir? - Değişim için Bağış https://degisimicinbagis.org › filantropi-nedir