Gezi İsyanı’ndan bu yana sıklıkla gündeme gelen yatay örgütlenmeler, forumlar, yurttaş inisiyatifleri, mahalle dayanışmaları, halk meclisleri, belli bir yapıdaki kooperatifler ve dayanışma ağları kurucu, kurucu olduğu ölçüde de dönüştürücü bir potansiyel taşıyor. Katılımcılığı ve katılımcılar arası eşitliği önceleyen bu gibi yapılarla ilgili tartışmalar her ne kadar güncelliğini korusa da, bu yeni toplumsal hareketler üzerine yeterli yazılı kaynağa ulaşılabildiğini söylemek zor. Yeniden İnşa Et, bu alandaki yazılı kaynak eksikliğini yerelden bir deneyim aktarımı olarak kısmen de olsa doldurmaya aday çalışmalardan birisi. Her ne kadar kitap örneklem olarak İstanbul kadıköy'deki Caferağa ve Yeldeğirmeni Mahallelerindeki Dayanışmaları ele almış olsa da, katkısı yatay örgütlenme modellerinin imkân ve sınırlarını tartışmaya açması.

Gezi İsyanı sırasında ve sonrasında Yoğurtçu Parkı forumlarında ortaya çıkan Caferağa ve Yeldeğirmeni Dayanışmaları’ndaki deneyimlerin, işgal evi kuran iki dayanışmada yer almış bir grup insan tarafından muhakeme edilip değerlendirildiği kolektif bir çalışma olan ‘Yeniden İnşa Et’, yaşamı ve örgütlenmeyi yeniden inşa etmek arayışında olanlar için bir deneyim paylaşımı olması niyetiyle hazırlanmış. Mahalle dayanışmalarını/meclislerini bir olanak olarak hatırlatan ve dönemin aktörlerinin bazıları tarafından ön açıcı bir özeleştiri sunan bu çalışma, dayanışma ya da meclis tarzı yapılanmaların işleyişini tartışmaya açıyor. Kitap, Gezi İsyanı sonrasındaki dönemde yapılmış doğru işleri, başvurulmuş iyi yöntemleri eylemden öğrenilen deneyimlerle aktarırken, aynı şekilde yapılan yanlışları, görmezden gelinen sorunları da ele almaya çalışıyor.

Her ne kadar sürecin üzerinden ülke gündemine göre epey uzun zaman geçmiş olsa da, Gezi İsyanı’yla birlikte filizlenmeye başlamış farklı yatay örgütlenme deneyimleri halen güncelliğini korumakta. Örgütlenme ve bir araya gelme çabalarındaki imkânlar ve sınırlar hâlâ tartışılması gereken bir konu olarak önümüzde durmakta. Bu nedenle metinde ele alınan pratikler ve tartışılan başlıklar, sadece o döneme ya da dayanışmalara ait değil, Gezi’den bu yana süregelen yeni örgütlenme modellerine de dair güncel konular. Yücel Demirer’in de belirttiği gibi ‘Yeniden İnşa Et’ Gezi İsyanı’ndan geriye kalan deneyimin muhasebesinde ve örgütlenme tartışmalarında yeni bir başlangıç olabilir.  

YENİDEN İNŞA ET - CAFERAĞA VE YELDEĞİRMENİ DAYANIŞMALARI YATAY ÖRGÜTLENME DENEYİMİ

Yayına Hazırlayan: Kollektif

İlk Baskı Yılı: Aralık 2020

Sayfa Sayası: 304

ISBN: 978-605-260-268-3

Ebat: 13,5  x  19,5