Boşanma avukatı, boşanma davasının her aşamasında ise hukuki destek sağlayan ve adınıza davayı takip eden hukuki danışmandır. Boşanma avukatı belirlerken;

ChatGPT 4 nedir? ChatGPT 4 nedir?

            - Geçmiş deneyimlerine,

            - Baktığı davaların çeşitliliğine,

            - Çekişmeli boşanmalarda karşılaştığı iddiaların niteliğine ve bu iddialara yönelik hazırlıklarına,

            - Süreci yönetme becerisine ve davaya yetkin bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına,

            Özen göstermek gerekmektedir.

            or.av.tr web adresinden bu konuda hukuki yardım ve destek alabilirsiniz. İlgili telefonlardan aramanız halinde size gerekli hukuki açıklama ve destek konusunda yardımcı olunacaktır.

Boşanma Avukatının Davanın Seyrine Etkisi Büyük Müdür?

Boşanma, bir hukuk davasıdır ve dava süreci tamamen avukatın performansına göre şekillenir.

Avukatın yetkinliği, dilekçe hazırlama ve yazılan dilekçelere cevap verme kapasitesi ve hukuk davaları konusundaki uzmanlığı davanın seyrinde belirleyicidir.

Bu nedenle avukat seçerken ve davanızın takibini beklerken avukatın süreçteki rolünü ve rolünü dikkate almak haklarınızın korunmasında önem arz etmektedir.

Boşanma Aşamasında En Sık Karşılaşılaşılan Problemler

Boşanma süreçleri sıkıntılı süreçlerdir. Boşanma, boşanma davası ve buna bağlı olarak çocukların velayeti, mal paylaşımı ve nafaka gibi bir dizi ek sonuca sebep olan bir niteliğe sahiptir.

Bu davalarda iddiaların delillendirilmesi en zor konuların başında gelmektedir. Bunun dışında yaşanan sorunlar genel olarak şöyledir:

            - Tarafların ailelerinin boşanmaya müdahil olması,

            - Aile hayatına ilişkin konuların ortaya saçılması,

            - Çocukların tanık olarak dosya kapsamına alınmak istenmesi,

            - Boşanma davasının bir an önce ve hemen sonuçlanmasının istenmesi,

            - Kişilerin yeni bir hayata başlamak için boşandıkları kişiyi bir ayakbağı olarak kabul etmeleri,

            - Dava açılmadan önce öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması,

            - Avukat ile dava açılmadan önce paylaşılmayan konuların ve sorunların dava açıldıktan sonra ortaya çıkması,

            - Mal paylaşımına ilişkin sorunlar,

            - Nafaka ile ilgili sıra dışı talepler,

            - Kişilerin diğer tarafa atfettikleri ancak ispatı mümkün olmayan kusurlar,

             -Velayet konusunda çıkan anlaşmazlıklar.

Konu hakkında or.av.tr adresimizde bilgi almanız hukuki danışmanlık için bizi aramanızda fayda bulunmaktadır.

Tek Celsede Boşanmak İçin Neler Yapmak Gerekmektedir?

Tek celsede boşanmak genellikle anlaşmalı boşanma davasında söz konusu olur ve hazırlanan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nde hakimin karar vermesine esas olmak üzere anlaşma dışı kalan bir konunun kalmaması ve tarafların iradelerinin tamamıyla boşanmaya ilişkin olarak hazırlanan Protokole yansıtılması gerekir.

Boşanma için bahse konu hazırlıklar tam manasıyla yapılmış ise ilk celsede boşanmak mümkün olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Neler Yapılabilir?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak için eşler arasında anlaşmanın olmadığı ve kanunda sayılan genel ve özel boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılması gereken boşanma davalarıdır.

Bu nedenle boşanma sebeplerinin varlığı ve delillendirilmesi, dava açıldıktan sonra dava sürecinin izlenmesi gibi her aşamada gerekenin hukuki yardım alınan avukatınız tarafından yapılması önem taşımaktadır.

or.av.tr web adresinden bu konuda hukuki yardım ve destek alabilirsiniz. İlgili telefonlardan aramanız halinde size gerekli hukuki açıklama ve destek konusunda yardımcı olunacaktır.