Yeni bir araştırmaya göre, Excel'in yanı sıra üretken  yapay zeka becerileri de işverenlerin öncelikleri arasında yer almaya başlıyor. Resume Builder'ın yaptığı bir ankete göre, işverenlerin onda  dokuzu "ChatGPT deneyimi" olan çalışanları tercih ediyor.

Resume Builder'ın genel kariyer danışmanı Stacie Haller, ankete yansıyan sonuçların  modern yetenek evrimini yansıttığını söyledi ve şirketlerin talepleri doğrultusunda ChatGPT'nin hızlı bir şekilde tanınan bir beceri haline geleceğini belirtti.

Ancak şu anda, ChatGPT deneyimi, farklı işverenler için farklı şeyler ifade ediyor. Ankete katılan şirketler arasında, "farklı departmanlarda sistemi kullanmayı bilen çalışanlarının olması, verimliliği artırmak" amacı olduğu söyleniyor.

Ankete katılan 1000 kişinin çoğunluğunu CEO,  başkan ve başkan yardımcısı gibi üst düzey yöneticiler oluşturuyor. Katılımcıların %91'i ChatGPT deneyimi olan adayları tercih ettiklerini belirttiler. ChatGPT becerileri, yazılım mühendisliğinde %58, müşteri hizmetlerinde %33, İK'da %32, pazarlama ve veri girişinde %31, satış ve finansta ise sırasıyla %23 ve %28 oranında talep gördü.

ChatGPT gibi üretken  yapay zeka araçları birçok görev için kullanılabilir: Adaylar özgeçmişlerini geliştirmek için kullanırken, aynı zamanda ihtiyaç duydukları metinleri hatta kodları üretebilirler. Daha önce HR Brew ile konuşan insan kaynakları çalışanları ChatGPT sonuçlarında, önyargı ve yanlışlık endişeleri duyuyor olsalar da, daha önceden yazmaya ilişkin sıkıntılı işleri daha kolay hale getirmesinden etkilendiklerini belirttiler. "İK dünyasında ... hiç kimse iş açıklamaları yazmaktan hoşlanmaz" diye belirttiler.

ChatGPT yeni bir araç ve heyecan verici bir şekilde konuşulan bir araç olma özelliğini taşıyor. Haller, "ChatGPT deneyimi" tanımının henüz "gelişim aşamasında" olduğunu ancak organizasyonların kullanışlılığı anladıklarında daha netleşeceğini belirtti. ChatGPT’ye yönelik ilgi  iş hayatında yaygın hale gelmiş olan diğer teknolojilerle kıyaslanabilir. "New York'ta genç bir profesyonelken faks makineleri geldiğinde işimizin tümünü değiştirdiğimi hatırlıyorum" dedi. "PC'lerimiz olmadan hiçbir bilgisayar becerisine sahip olmadan iş bulamazsınız."

KAYNAK: https://www.hr-brew.com/stories/2023/04/26/91-of-hiring-organizations-want-workers-with-chatgpt-experience-what-does-that-mean