Demokrasiyi Güçlendirme Derneği, 16.04.2023 günü Ümraniye Salon Prenses’te iftar yemeği düzenledi.

Yemeğe Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, CHP temsilcileri, Milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, toplumun değişik kesimlerinden insanlar katıldı.

Yemekte, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği Başkanı İlyas Buzğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ve Yeşiller Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayları birer konuşma yaptılar.

18b3146b-8fe5-470d-afff-9e9592c99150

Demokrasiyi Güçlendirme Derneği Başkanı İlyas Buzğan, açılış konuşmasında: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunanların, doğruluğunu, gerçekliği ni (argümanını) savundukları iki temel dayanak vardı. Bunlardan birincisi, düzenlilik içinde işlerin yürütülmesi (istikrar), ikincisi ise sorunlara ivedi (acil) ve hızlı çözüm üretme yeterliliğiydi. Bu dayanakların, 06 Şubat 2023 tarihinde, Maraş-Hatay depremi ve sistemin uygulanmasında görülen bir sürü aksaklık nedeniyle doğru olmadıkları anlaşıldı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinde yaşananlara örnek veren İlyas Buzğan: “Bize göre İki yıl süren pandemi ve 6 Şubat depremleri bu iki argümanı geçersiz kılmıştır. İktidarın bu iki toplumsal krizi yönetmede başarısız olması bunun kanıtıdır” diye konuştu.

Sivil toplum çalışmalarının verimine, sivil toplumun gerekliliğine değinen Buzğan: “6 Şubat depremleri hepimize bir gerçeği daha gösterdi. Sivil toplum kuruluşlarının ne kadar gerekli ve önemli oldukları gerçeğini. Bu kuruluşlar 6 Şubat ve sonrasında bir taraftan binlerce insanımızı enkaz altından çıkarırken öte yandan bölgeye yapılan muazzam yardımların akışını da organize ettiler. Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak depremde ortaya koydukları bu değerli çabalardan dolayı sivil toplum kuruluşlarımızı takdir ve saygıyla anıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İlyas Buzğan, şunları söyledi:

“Derneğimizi, Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü ve Azınlık Haklarına saygılı olmayı içeren Kopenhag Siyasi Kriterlerini savunmak amacıyla 2021 yılında kurduk.

Kurulduğu günden bugüne kadar çok önemli iki çalışmaya imza attık.

Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem isimli iki dev eseri literatüre kazandırdık. Bununla kıvanç duyuyoruz”.

Gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Buzğan:

“Derneğimiz bundan sonra da ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir. Bu kapsamda 2023 yılının sonuna kadar 3 önemli projeye imza atmayı planlıyoruz.

Birinci projemiz antik çağdan 21. Yüzyıla Kadar 25 Filozofun Gözüyle Demokrasi, ikinci projemiz, Yerel Yönetimler ve Demokrasi sempozyumu ve üçüncü projemiz ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve İnsan haklarının genel görünümü ile ilgili bir çalıştay yapmak olacaktır” bilgisini verdi.

Kopenhag ölçütlerini neden seçtiklerine değinen İlyas Buzğan:

“Bizler, bu ilke ve değerlerin su, oksijen ve gıda kadar yaşamsal olduklarına inanıyoruz. Bu ilke ve değerlere göre yaşayan toplumların mutlu, güçlü ve özgür olduklarını görüyoruz. Bu ilkelerle barışık olmayan toplumların kaderine umutsuzluk, savaş, açlık ve sefaletin damga vurduğunu da biliyoruz. Tercih bizimdir. Ya bu ilkelerin egemenliğinde mutlu bir yaşamı tercih edeceğiz, ya da sefalet içinde can çekişmeye devam edeceğiz.” görüşünü savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların, 14 Mayıs 2023 tarihinde çok önemli bir seçim yapacaklarını anımsatan Buzğan, dernek olarak, bu seçimlerde gerçekleşmesini istekleri konuları şöyle sıraladı:

“Demokrasiyi Güçlendirme Derneği olarak bizler, bu seçimde Dokuz realitenin Dokuz ilkeyle taçlanmasını umuyoruz:

1- Türkiye Cumhuriyeti’nin, 85 milyon vatandaşımızın onuruyla taçlanmasını,

2-Devletin adalet ile taçlanmasını,

3-Cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmasını,

4-Laikliğin özgürlük ile taçlanmasını,

5-Siyasetin dürüstlük ile taçlanmasını,

6-Kamu Yönetiminin liyakat ile taçlanmasını,

7-Ekonominin refah ile taçlanmasını,

8-Etnik farklılıklarımızın eşitlik ile taçlanmasını,

9-Mezheplerimizin hoşgörü ile taçlanmasını temenni ediyoruz.

Hayallerimizin siyasilerin hedefleri arasında yer alması umuduyla”

Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin istekleri, bu ülkede yaşayan sağduyulu her yurttaşın istekleri arasında.

Sivil toplum çalışmaları, sivil toplumun varlığı, demokrasimizin olmazsa olmazları arasında. Demokrasiyi Güçlendirme Derneği, bu alanda başarılı çalışmalar yapmaya çabalayan bir oluşum.