Çocuğunuzun seçmeli ders tercihlerini siz belirleyin. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Seçmeli Ders Başvuruları başlamıştır.

Seçmeli ders tercihlerini, çocuğunuzun, öğrencinizin isteklerini, yetenek ve kabiliyetine göre siz belirleyin. Çocuğunuzun istek, yetenek ve kabiliyetlerini dikkate almadan, sizin görüş ve önerilerinizi ciddiye almadan, seçmeli ders tercihlerini, okulun belirlemesine izin vermeyin. Okuldan size gönderilen 7-10 ders arasından 3 ders seçin şeklindeki fiks menüyü kabul etmeyin. Çocuğunuzun Seçmeli ders tercihlerini okulun yapması yasal değildir.

Sayın Öğrenci Velisi...

Ortaokullarda, öğrencinin iki yabancı dil öğrenme hakkı vardır. Birinci yabancı dil İngilizce zorunlu derstir. İkinci yabancı dil ise sizin tercihinize bağlı olarak Arapça dersidir. Okul idarelerinin, anadilimiz olan Arapça derslerini yok saymaları asimilasyona hizmettir. Asimilasyon araçları haline gelen bazı okul idareleri Arapça dersini seçtirmemek için bin bir dereden su getiriyorlar. İnanmayın, kanmayın, Arapça dersini ısrarla talep edin. Yasal resmi dilekçe verin. Bütün okuldan, 10 öğrencinin Arapça dersini tercih etmesi durumunda o okulda Arapça sınıfı açılmak zorundadır. Israrla yasal hakkınızı arayın.

HER LİSAN BİR İNSAN

Ortak dilimiz Türkçe, zorunlu Yabancı dil İngilizce ve seçmeli ders Arapça dersi olmak üzere, çocuklarımızın en az üç dil edinmesi, okul ve hayat başarıları için önemlidir. Anadili dâhil çocuklarımızın en az üç dil bilmesi, IQ zekâ, duygusal zekâ ve problem çözme becerileri daha gelişkin olmaktadır. “Bir lisan, bir insan” atasözünün ifade ettiği gibi, her lisan, daha çok zekâdır. Anadili dâhil, daha çok dil edinen çocuklar, daha geniş ufuklara, kelime dağarcığına, ifade gücüne sahip olacaktır. Bütün bunlardan dolayı anadilini bilen öğrencilerin üniversite sınavları dâhil bütün yaşam sınavlarında başarı oranları daha yüksektir. Daha çok dil bilen ile daha az dil bilen bir değildir. Tercih edeceğiniz seçmeli dersler arasında Arapça (ya da kendi anadiliniz) dersinin olmasına özel önem vermeniz hem kendi çocuğunuzun ve hem de ülkemizin yararınadır. “Bu memleket bizim”, ortak dilimiz Türkçe bizim, anadilimiz Arapça bizim. Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde, anadili Arapça olan öğrencileri, Arapça dersinden uzaklaştırmak için, Arapça dersi öcüleştiriliyor. Biz öğrenci velileri olarak okul idarelerini uyarıyoruz. Yetkililerin de bütün okul idarelerine gerekli uyarıların yapılmasını talep ediyoruz. Ortaokul müdür ve idarelerini uyarıyoruz. Öğrencilerin Seçmeli de olsa Arapça dersini tercih etme haklarını gasp etmeyin.

OKULA VERİLECEK DİLEKÇE VE FORM ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR

…………………………….ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzun ………..sınıfı ve okul No …….. olan ……......………………………… adlı öğrencinizin velisiyim.

Kızımızın/Oğlumuzun 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim yılında okumak istediği dersler aşağıdaki gibidir.

1-

2-

3- Arapça Yabancı Dil

Gereğinin yapılmasını bilgilerine arz ederim.

 Tarih

 İmza

Veli’nin Adı:       Soyadı :

 TC Kimlik No:

 Cep Tel No: