Bugün, 3000 yıldan buyana kutlanan Dünya Nevruz Bayramı.

Geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı.

Dünya’nın çok yerinde değişik inanç sistemlerinden, farklı soydan halkların kutladığı “Yeni Gün Bayramı” anlamı da yüklenen bir bayram.

Ülkemizde yaygın biçimde kutlanan bu bayramın türlü kısıtlamalarla kutlanılması önlenmek istenmekte. Her yıl değişik boyutlarda kısıtlama, tartışma, tutuklamaların yaşandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

“Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruzİran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 ya da 23 Mart'ta kutlarlar. Aynı zamanda, Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül-2 Ekim 2009 arasında Abu Dabi'de hükümetler arası toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu, nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi 'ne eklemiştir. 2010'dan başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı" olarak kabul etmektedir.”(1)

Ülkemizin birçok yöresinde, kentinde her yıl büyük coşkuyla kutlanan bu bayramın değişik ırkların, kültürlerin değil insanlığın benimsediği bir bayram durumuna geldiği görülüyor.

Bayramlar, halkların geçmişte yaşadıkları, önem verdikleri olayların unutulmadan, yeniden yaşanmaları için çaba gösterdikleri günlerdir. Dünya Nevruz Bayramı da tarihsel anlamı olan, unutulmayan değerler arasında.

Birleşmiş Milletler, Ünesco bu geleneği yaşatmaya, ülkemizi yönetenler boğmaya çalışmaktalar.

İnsanlar kutlama sırasında yöneticilerin beğenmedikleri sözlerle, haklarını aramakta, isteklerini dile getirmekte, kötü yönetimlere iyiliklere yönelmeleri için çağrıda bulunmaktalar. Bu seslenişleri gerektirecek kötü uygulamalar varsa onları durdurmaları gerekirken, kötülüklere dil uzatanları susturma çabalarına girişilmekte.

Dünya Nevruz Bayramı’nın, değişik ülkelerde, ülkelerin toplumsal kesimlerinde ayrı anlamlar yüklenen bir bayram olması, küresel düzeyde benimsenmesinin engellenememiş olduğu bir bayram.

Nevruz Bayramı gösterilerinde karşılaşılan tutuklama eylemlerinin, kutlama yasaklamalarının insanların coşkularını dile getirmelerini, barış ve özgürlük istemlerini dillendirmelerini, sevinmelerini, birbirleriyle barışmalarını, kucaklaşmalarını önleme yönelik girişimler olduğu açık.

Nevruz kutlamalarında, başka anma, kutlama günlerinde kısıtlama, yasaklama, kışkırtma yapılmadığı sürece hiçbir olay, gerginlik yaşanmamakta.

İnsan yığınları, Kış aylarının titreten, bıktırıcı soğuklarından kurtulmalarını kutlamak, ısıtıcı, doğanın yeşillere büründüğü günleri gördükleri için sevinmekte, bayram yapmakta.

Dünya Nevruz Bayramı, benzer başka bayramlarda insanlar, kendilerini bunaltan baskıların, yoksullaştırmaların olumsuzluklarından kurtulmak istemekteler. Bundan doğal bir iş olamaz. Doğru ya da yanlış insanların duygularını, düşüncelerini değişik biçimlerde dile getirmeleri, en doğal insan hakkıdır. Bu hakkı kullanmada hiçbir kısıtlama yapılmadan özgür olmalılar.

Dünyayı güzelleştirecek, insanlığın sorunlarının çözümüne katkı sağlayarak, insanlığı mutlu geleceklere taşıyacak olan toplumlar, susan toplumlar değil, konuşan, sesi çıkan toplumlar olacaktır.

---------------------------------------------------------

1. Wikipedia Özgür Ansiklopedi.