Günümüzde saç ekimi konusunda en iyi yöntemi bulmaya çalışan en iyi saç ekim yöntemi hangisi sorusunu sorarken fue saç ekimi, dhi saç ekimi, tıraşsız saç ekimi gibi yöntemlerin arasında seçim yapmaya çalışıyor.

Saç ekimiyle kalıcı sonuçlara ulaşmak ve çok daha güçlü saçlara sahip olmak istiyorsanız, kendinizi profesyonellere emanet etmeden önce saç ekimi için mükemmel çözümü aramaktan ve soru sormaktan çekinmeyin. Çünkü saç ekimi alanında aslında birkaç prensibe dayalı ekim teknikleri onlarca isim ve marka altında pazarlanabiliyor. Bunların arasında en çok duyulanlar fut saç ekimi, fue saç ekimi ve dhi saç ekimi iken ağrısız saç ekimi, tıraşsız saç ekimi, safir saç ekimi gibi birçok yöntemden bahsediliyor.

Bugün Türkiye’nin önde gelen klinikleri etkili saç ekimi tekniklerinden biri olan FUE saç ekimi ile çok sayıda ameliyat gerçekleştiriyor. Bu sistem daha doğal bir görünüm sağlıyor ve hastalar günlük hayatlarına hızlı bir şekilde dönebiliyor. En iyi saç ekim yöntemi hangisi sorusuna sağlıklı bir cevap veren saç ekim uzmanı, nihai sonucu garanti etmek için kapsamlı bir planlama yapıp ekim sonrasında da süreç takibi yapmalıdır.

Saç Grefti Hangi Bölgelere Yapılır?

Saç ekimi için başvuran hastaların farklı alopesi türleri olduğundan ihtiyaçlar da farklılaşır. Saç ekimi tekniklerimizi onların ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve böylece sonuçlarımızı garanti edebilmek için saç ekim merkezlerinde her bir hastamızın ihtiyaçlarını ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.

Hastanın yaşayabileceği kellik türleri arasında şunları vurgulayabiliriz:

• Androjenik alopesi

Bu kellik başın ön bölgesinde ortaya çıkar ve zamanla taç bölgesinde kendini gösterir.

• Alopesi areata

Bu saç problemi, başın tamamının yüzeyinde yamalar şeklinde görülen saç dökülmesi ile ilgilidir.

• Fibrozan frontal alopesi

Bu alopesi, başın ön bölgesindeki saç dökülmesini ifade eden ve saç uzama çizgisinin geri çekilmesine neden olan sorundur.

• Yaygın alopesi

Bu durumda, alopacia areata'da olduğu gibi başın her tarafında saçsızlık görülür, ancak dairesel yamalar söz konusu değildir.

Fue Saç Ekimi ve DHİ Saç Ekimi

FUE saç ekimi günümüzde en çok kullanılan tekniktir. Genel olarak, bu işlemle elde edilen sonuçlar her zaman memnuniyet verici olduğundan, hastaların büyük çoğunluğunun geçirdiği bir işlemdir. Bu nedenle FUE saç ekimi en iyi saç grefti tekniği olarak kabul edilir ve tüm uzmanlaşmış saç ekimi kliniklerinin bu tekniği ana ve en çok önerilen teknik olarak sunmalarının nedeni de budur.

DHI saç ekimi ise foliküler ünitelerin aynı anda ekstraksiyonu ve yerleştirilmesini sağlar; ancak bu yöntem, yalnızca belirli hastalara uygulunabilir. Temelde aynı olmasına rağmen belirgin farklılıkları olan bir prosedürü izleyen yeni bir metodolojidir.

FUE tekniğinde foliküller alınır ve alıcı alana verilmeden önce greft olarak bekletilirken, dhi saç ekimi ile uygulayıcı iğneler veya choi iğneleri olarak bilinen yöntemler kullanılır. Bu iğnelerin özelliği, çıkarılan folikülün içine sokulduğu içi boş bir uca sahip olmalarıdır, böylece ünite hemen çıkarılır ve yerleştirilir.

En İyi Saç Ekim Yöntemi Hangisi Sorusunun Cevabını Arayın

Saç ekimi merkezleri saç grefti tedavisi ile saç meselesine kökünden bir çözüm bulsa da en iyi saç ekim yöntemi hangisi sorusundan önce bu merkezleri etraflıca araştırmak çok elzem hale geliyor. Çünkü karlı görülen her alanda olduğu gibi burada da birçok işletmeci nitelikli olmayan hizmetler sunabiliyor. Saç dökülmesinin estetik tıp ve cerrahi kliniklerinde birçok erkek ve kadın için karmaşık bir mesele hale gelmesinin nedeni şeffaf bilgi sunulmaması.

Bu nedenle hastalara doğal, uzun ömürlü ve kaliteli sonuçlar sunan ve saç ekimi tekniği konusunda uzmanlaşan klinikleri fark edebilmek için ücretsiz bir konsültasyon istemek önemli. O yüzden saç ekimi öncesi ilgili merkezin geçmiş çalışmalarını mutlaka gözden geçirmeli, saç ekimi yaptıkları hastalarla görüşülmeli; ancak bir taraftan da aklınızdaki soru işaretlerini giderip gidermediklerine bakmak önemli.

Yine saç ekimi öncesi takip süreci bir kliniğin iyi bir saç ekimi yöntemi uygulayıp uygulamadığının göstergesi. İşte bu saç ekim merkezlerinden biri fue saç ekimi ve dhi saç ekimi hizmetleri sunan Meditürk Klinik. Klinikle birlikte en başarılı saç ekimi cerrahlarını ve sağlık ekibini bir araya getiren Saç Ekim Koordinatörü Yeliz Damar proaktif hizmet anlayışıyla tüm hastaları bilgilendiriyor.