...

Marks, dini afyon olarak tanımlamıştı ama, din denen olgunun afyondan öte bir şey olduğunu Siyasaal İslam da ispat etti...

...

On bin sene önce yaşamış atalarımız ile aramızda zerre miskal zeka farkı yok, mesela piramitleri çözebilmek yüz yıllarını aldı bugünün insanlığının, ama Firavunun tanrı olduğuna ve onun vicdan sahibi bir yaratıcı olduğuna inanmışlardı Mısırlılar ve Firavunların tanrı olduğuna inanlar ile alay ediyor günümüz hayvanı...

...

Bugünün inananları ile İnkaların, Mısırlıların, Hititlerin, Sümerlerin, Babillerin inananları arasında fark mı var sanıyoruz?

...

On bin sene önce yaşamış atalarımız ile aramızda zerre miskal zeka farkı yok; algılama ve algıyı resmedebilme farkı yok, tehlike anında pozisyon alma güdüsü arasında fark yok, ama Firavunun tanrı olduğuna inanmışlardı Mısırlılar...

''Çingeneyi padişah yapmışlar önce babasını kesmiş...'' Peki bu hakikat bu hayvan türünün bilcümle hakikati değil midir?

Bugünkü hayvan ise çok daha perişan, cehennemin de cennetin de bu dünyada olduğunu idrak edemiyor...

...

Bu hayvan türünün beyni öyle evrimleşmiştir ki, en büyük yalanlar etrafında en kalabalık yığınlar halinde kolayca örgütlenip evrenin kendisi için yaratılmış olduğunu iddia edip gerçeklikten o denli uzak düşebiliyor...

...

Yığınlar üstündeki gücü, zoru, iktidarı sağlamlaştıran ve meşruiyeti temellendiren yegane araçtır din; bu bağlamda din, bu hayvan türünü yönetebilmek için ''zorunlu'' bir araçtır!

...

Tabi bir de milliyetçilik gibi son iki yüz yıldır icat edilmiş olan son derece etkili bir olgu da var, (mesela Türkiye vatandaşı olmuş bir zenci sıkı bir Mehapeli olabilir, bir Kürt ve bir Yahudi bu milliyetçiliğin babası kabul edilebilir ve bir Rum Türk milliyetçilerinin hası kesilebilir...) bunu da ancak din denen argümanın içine alarak etkili bir biçimde kullanabilirsiniz...

...

Üstelik din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığını sandığımız modern dünyanın sağa kayışını hayretler içinde izliyor kimileri...

...

Binaenaleyh insan, kendi beynine kolayca kanan bensiz bir hayvandır...

...