İzmir'in en köklü ve bilinen avukatlık ofisleri arasında yer alan İzmir Avukatınız Hukuk bürosu, sunduğu hukuki yardım ve desteklerdeki başarısı ile ön plana çıkıyor. Birçok farklı hukuk dalında danışanlarına ve müvekkillerine hizmet sunan büro, bu anlamda da gerek gerçek kişilerin, gerekse de şirketlerin her türlü hukuki ihtiyacına yanıt veriyor.

Çalışılan Hukuk Dalları

İzmir avukat  taleplerinde çok tercih edilen bürodan, aile hukuku alanı yanında icra - iflas hukuku, ceza hukuku, bilişim suçları, iş hukuku, miras hukuku ve gayrimenkul hukuku gibi alanlarda hukuki yardım alabiliyorsunuz. Hizmet sunulan hukuk dallarında hem teorik bilgiye sahip hem de uygulamayı iyi bilen tecrübeli avukatlarla çalışan büro, uygulamaya yön veren Yüksek mahkeme içtihatlarını da yakından takip ediyor.

Sunulan Hukuki Destekler

Söz konusu avukatlık bürosu, gerçekleştirilecek her türden hukuki işlem (vasiyetname, tapu devri vb.) ve hukuki sözleşmeler konusunda danışmanlık ve yardım hizmetleri sunuyor.

Yine bürodan, savcılıklar ya da mahkemeler önünde bulunan dosya ve davalarınız açısından da destek alabiliyorsunuz. Bu kapsamda, özel hukuk ya da ceza hukuku ayrımı olmaksızın dava açma, başvuruda bulunma, dilekçe hazırlama, savunma ya da ifade sunma, delil ibrazı, şikayette bulunma, adli makamlar ve mahkemeler huzurunda müvekkilin temsili, işlemlere itiraz, kararları temyiz, kanun yoluna başvuru gibi her türden hukuki yardımı noksansız bir şekilde alabiliyorsunuz.

Aile Hukuku Dava ve İşlemleri

Aile hukuku kapsamında kalan ve aile mahkemelerinde görülen başta boşanma davaları olmak üzere her türlü davada güvenle başvurabileceğiniz büro, İzmir boşanma avukatı  olarak da nam yapmış durumda. Bu kapsamda, özel bir usul ve teknik bilgisi gerektiren boşanma ve velayet davalarında, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi konularda birinci sınıf hukuki yardımı tecrübeli avukatlardan alma şansına sahip oluyorsunuz.

İstenilen Hukuki Neticeler

Alanında uzman bir avukat ile çalışmanın en başta sağlayacağı fayda, dava süreçlerinde ve hukuki işlemlerde hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, her biri çalıştığı alanın uzmanlığına sahip olan avukatlar ile çalışan büro sayesinde, tüm hukuki işlemlerinizi zamanında, usul ya da esas açısından eksiklik olmadan, noksansız şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde hukuki haklarınızı gerektiği gibi koruyabilir ve istenilen başarılı neticelere de ulaşabilirsiniz.