İzmir'in Menderes ilçesi Efemçukuru köyü yakınındaki altın madeninin işletilmesi için Bakanlar Kurulunca alınan “acele kamulaştırma” kararının ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca açılan değer tespiti ve el koyma davasına devam edildi.

Menderes Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı hazine avukatı ile davalı Ahmet Karaçam ve avukatı Arif Ali Cangı katıldı.

Duruşmada, daha önceki celse, acele kamulaştırmanın iptali davasının hangi aşamada olduğunun Danıştay 6. Daire Başkanlığı'na sorulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

RİCA KRİZİ

Hakim, gönderilen bu yazıya ilişkin cevabın mahkemeye ulaştığını, Danıştay’ın yazısında, yazışmada Menderes Asliye Hukuk Mahkemesinin “arz” yerine “rica” kelimesini kullanılmasını eleştirdiğini belirterek, bu nedenle cevap alınamadığını aktardı.

Davacı avukatı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz incelemesinde olan “acele kamulaştırmanın iptali” davasının sonucunun beklenmemesini istedi.

Davalı vekili Arif Ali Cangı ise, Danıştayın arz-rica tartışmasına girmesini, asıl soruya yanıt vermemesini eleştirdi.

“Danıştay, mahkemenin amiri midir ki arz-rica tartışmasına giriyor” diyerek tepkisini dile getiren Cangı, “acele kamulaştırmanın iptali” davasının temyiz incelemesinin 2 yıldan bu yana tamamlanmadığını, Danıştayın asıl yapması gerekenin, önündeki davayı bir an önce adil ve hakkaniyete göre bitirmek olduğunu söyledi.

Cangı, davanın sadece mülkiyet davası olmadığını, aynı zamanda İzmir'in suyunu kirletecek Efemçukuru Altın Madeni'nin önünü açacak bir dava olduğunu, bu nedenle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz incelemesi süren “acele kamulaştırmanın iptali” davası sonucunun beklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tarafları dinleyen mahkeme, Danıştay 6. Dairesine “acele kamulaştırma işleminin iptali” davasının sonucunun sorulması için yeniden yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı Haziran ayına erteledi.

Bakanlar Kurulunun altın madeni sahasında yer alan 35 parselin “acele kamulaştırılması” yönündeki kararının 3 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Efemçukuru köylüleri, Danıştaya başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da değer tespiti ve el koyma davası açmıştı. Danıştay, köylülerin başvurusunu reddetmiş, iptal davasında ise temyiz süreci başlatılmıştı.

DANIŞTAYIN YAZISI

Danıştay 6. Daire Başkanı Habibe Ünal imzasıyla mahkemeye gönderilen ve davalı vekilinin tepki gösterdiği yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“İlgili yazıdaki talebinizin rica olarak değil, arz olarak ifade edilmesi resmi yazışma kuralları gereği olduğundan bunda böyle mahkememizle yapılacak yazışmalarda gereken özenin gösterilmesi ve belirtilen şekilde yazılacak yazınıza ayrıca cevap verileceği hususunu rica ederim.”

Hürriyet