Böyle bir seçim vaadi görülmemiştir. On iki yıl sonraya önemli bir sorunun çözümü için tarih verilmiş. Hükümet; kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için 2023 yılını belirlemiş. AKP Hükümeti her konunun çözümü için 2023 yılını hedefliyor… İstanbul’a ikinci kanal da o yıl bitecek… Başbakanın İstanbul için yarattığı çılgın projeyle kadının hayatından erkek şiddetinin çıkarılmasının nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Biri, temelinde kadın – erkek eşitsizliği yatan bir sorun.. Bir diğeri; İstanbul’u her bakımdan olumsuz etkileyecek ve yeni rant alanları yaratacak bir konu.. Bu birbirinden apayrı iki konu aynı yıl sonuçlanacak. İstanbul yeni bir adaya sahip olacak, diğer taraftan kadınlar şiddetten kurtulacak.. Ama on iki yıl boyunca şiddet görmeye ve öldürülmeye devam edecek... AKP Hükümetinin kadın açılımı böyle...

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın hazırladığı Kadının Statüsü 2023 vizyonuna göre 12 yıl içinde yapacakları işleri şöyle belirlemiş:

*Kadınların, tüm eğitim haklarından erkeklerle eşit bir biçimde yararlanması sağlanacak.

*Eğitimi yarım kalan kadınlar sosyal destek hizmetleriyle güçlendirilerek eğitimlerini tamamlamaları sağlanacak.

*Eğitim materyallerindeki cinsiyetçi öğeler ayıklanacak.

*Yasal düzenlemeler doğrultusunda kurumsal düzenlemelerin yapılması ve uygulamanın düzenli işlemesi neticesinde kadına yönelik şiddet asgari düzeye indirilecek hatta tümüyle sonlanacak.

Görülüyor ki; AKP Hükümeti üç dönem daha iktidarda kalmayı hedefliyor.. Kadınların yaşaması dahil hemen her konuyu, 12 yıl sonraya erteliyor... Bu dönem boyunca her gün beş kadın öldürülmeye, binlerce kadın tacize, tecavüze uğramaya devam mı edecek? Zaten AKP, bu kadar süredir iktidarda değil miydi? Yukarıda belirtilen işler doğru ama yetersiz ve neden kadınlara yönelik erkek şiddetinin son bulması için AKP, iktidarı döneminde bir çalışma yapmadı? Hatta kadına yönelik şiddet arttı.. Göz göre göre kadınlar öldürülmekte...

Doğurmak, uzun ve sağlıklı yaşamak için Norveç’e mi gidelim?

164 ülke arasında yapılan araştırmaya göre; Norveç’te kadınlar 83 yaşını görebiliyor. Doğan çocukların yaşama oranı, doğum izin süreleri, doğum kontrol yöntemleri gibi konularda yapılan araştırmada; kadınlar açısından en yaşanılabilir ülke Norveç çıkmış.Biz ise 55. sıradayız.. Bize reva görülen 55.sıra... Bizim Norveç’li kadından farkımız ne? Ülkemizde her 100 çocuktan 20 si beşinci doğum gününü göremeden ölüyormuş… Ama başbakan her vesileyle üç çocuk yapın demeye devam ediyor..

Kadın bedenine doğurganlık açısından bakan , kadını üç çocuk ile daha fazla evlere, çocuk bakımına, işsizliğe, yoksulluğa, mutsuzluğa yönlendiren bu zihniyet eski bir zihniyet.. Kadına yöneltilmiş şiddet ile aynı derecede tehlikeli... Artık kadınlar daha fazla özgürlük, her alanda söz sahibi olmak istiyor... Dünya değişiyor, kadınlar değişiyor...Kadınların özgür olacağı bir dünya mümkün ve elimizde...