Özgürlükçü hukuk ve insan hakları mücadelesinin kararlı savunucusu Kamber Soypak da yaşama veda etti.

Aralık ve Ocak kötü geçti. Sevdiğimiz birçok değeri yitirdik. Cumartesi de Kamber Soypak’ı kaybettik.

Kamber mütevazı, kariyerist olmayan bir özgürlükçü hukukçu ve insan hakları savunucusuydu. Çok yokluk ve yoksulluk içinde yetişmişti. Antep’te çocuk yaşlarda kahvelerde çorap ve simit satarak hem öğrenimini tamamladı, hem de ailesine baktı. Çetin özel koşullarına rağmen siyasal mücadeleden de geri durmadı. 15-16 yaşlarında Antep’teki sosyalist camiamıza katıldı. Tüm etkinliklerimizde yer aldı.

Avukat olduktan sonra 1980’li yıllarda Koral yayınevini kurdu. Kürtçe kitaplar çıkardı.

1988-1990 döneminde İHD İstanbul Şube yönetiminde bulundu. 1988’den itibaren tüm büyük genel kurullarda delege olarak yer aldı. İHD’nin hemen hemen tüm etkinliklerinde vardı.

Mart 2003 ile 2006 yaz dönemi arasında 3 ayda bir yayınlanan Humanite dergisinde sorumlu yazı işleri müdürlüğü ve yayın kurulu üyeliği yaptı. Humanite’nin 2, 3, 7 ve 8’inci sayılarının editörüydü. 3. sayıda Self-Determinasyon, azınlık hakları ve uluslararası sözleşmeler başlıklı yazıyı, 4. sayıda Vicdan ve İnanç Özgürlüğü başlıklı yazıyı, 7. sayıda Örgütlülük ve Meşruluk başlıklı yazıyı yazdı.

Dillerin ve halkların hak eşitliği konusunda, Kürtçe’nin özgürleşmesi konusunda birçok panelde, sempozyumda konuşmacı oldu.

Kalender, dürüst ve temiz bir arkadaşımızdı. Aynı zamanda nüktedan, şakacı, espritüeldi.

Egemen statüye tamamen aykırı dört özelliği vardı. Kürttü, Aleviydi, Sosyalistti, İnsan Hakları Savunucusuydu.

Onu özgürlükler mücadelemizde hep özlem, saygı ve sevgiyle anacağız…