Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasına ilişkin yasal altyapıyı oluşturan düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonunda değişiklik yapılarak kabul edildi.

Hem nakit hem de özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile yapılması öngörülen ödemelerde, devlet iç borçlanma senedi ile ödemeden vazgeçildi, bu bölüm yasa teklifinden çıkarıldı.

Kabul edilen önergenin gerekçesinde "kur korumalı mevduatta yapılacak ödemelerin özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraçlarının ödemelerde operasyonel zorluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden sadece nakit kaynak yoluyla yapılması öngörülmektedir” denildi.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, kur korumalı mevduatta ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanununun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, yalnızca TL cinsinden açılabilen bir birikim hesabıdır. Kur korumalı TL mevduat hesabı 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Hesaba uygulanacak mevduat faizi ile hesap açılış ve vade sonu tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Bir başka ifade ile Kur korumalı TL mevduat hesabından elde edilecek faiz geliri eğer kurlardaki yükselişin altında kalırsa, bu rakam hesap sahiplerine vade sonunda TL olarak ödenecek. Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de yayınlayacağı USD döviz alış kuru esas alınacak.

Memur ve emeklilerin maaş zamları, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, kurumlar vergisinde bir puanlık indirim öngören yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yasa teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaştırılması planlanıyor.