Kürtlerin desteği olmadan, Kürtler hesaba katılmadan ne denge kurulabilir bu topraklarda ne de dengeler değiştirilebilir. Artık son derece politik bir halktır Kürtler; Kürtleri ötekileştirerek, Kürtlere hakaret ederek, Kürtlerin haklarını gasp ederek hiçbir sistem varlığını geleceğe taşıyamaz.

...

Üstelik bu gerçeklik sadece Kürtlerin Ankara, Mersin, Adana, Antalya ve İstanbul gibi büyük metropollerde dengeleri değiştirebileceği anlamına gelmiyor, Kürtlerin desteği olmadan hiçbir cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de %50.1 oy oranına da ulaşamayacaktır...

...

Hakeza daha geniş anlamda da durum böyledir, mesela dünyanın süper gücü olsanız bile Orta Doğu'da siyaset üretmek istiyorsanız yine Kürtleri hesaba katmak zorundasınız...

...

Binaenaleyh köhnemiş paradigmalarla, tarihin artık sistemleriyle hiç kimse geleceğe doğru yürüyemez. Değişim zorunluluğu kendisini bütün bölge ülkelerine külliyen dayatıyor.

...

Zamanında Kürtlerin desteğini alarak yükselen #Tayyip Erdoğan'ın düşüşünü seyrediyoruz şimdi ve yine Kürtlerin desteğini alan #İmamoğlu Ekrem'in yükselişini seyrediyoruz bugün.

Bu bağlamda Kemalistler de Siyasal İslamcılar da şapkalarını önüne koyup kendi kusurları, haksızlıkları, geçmişleri ve adaletsizlikleri ile yüzleşmek zorundalar.

...

Kürtlere karşı ağabeylik, hamilik , kardeşlik gibi kisveler altında girişilen kibir ve şiddet bir kenara bırakılmalı ve ivedilikle eşitlik ve adalet temelinde bir ortaklık geliştirilmelidir.

Şiddetin ve çatışmanın dili bir kenara bırakılmalı, barışın, çözümün ve adaletin ve birlikte yaşama kültürünün kurumları inşa edilmelidir ivedilikle.

...

31 Mart Vaka-i Vakvakiye!

...

Kürtler Dengeleri Değiştirdi, Peki Şimdi Ne Yapmalı?

Bölgenin tam bir cehenneme döndüğü ve gittikçe de kötüleşen şartları karşısında izlenilmesi zaruri yol, hem içeride hem de dışarıda Kürtlerle barışa ve işbirliğine yönelik sağlam adımların atılmasıdır.

Aksi karanlıktır, aksi acıdır ve aksi aptallıktır...

...

Kürtlerin de-ği-şim-e ve den-ge-ye yaptığı belirleyici etkinin hakkını verirsiniz yahut vermezsiniz, hiç fark etmez, ama hakikat sapasağlam ortada duruyor...

Bugün Kürtler kimseden takdir yahut teşekkür beklemiyor, Kürtler barışa, adalete, evrensel değerlere ve huzura giden yolun çabucak açılmasını istiyor...