Bir grup vicdani retçi "Meclise vicdani retçi göndereceğiz" diyerek Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı.

Başta vicdani retçiler olmak üzere, çeşitli nedenlerle askerlik yapmayan yurttaşların ellerinden alınan seçilme haklarına dair duyarlılık çalışması yaptıklarını belirten Av. Gökhan Soysal, Şendoğan Yazıcı, Halil Savda, Ceren Karlıdağ, Merve Arkun, Ercan Jan Aktaş ve arkadaşları tarafından başlatılan kampanya metninde şu ifadeler kullanıldı:

Vicdani ret hakkı, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğünün koruması altındadır. Anayasa’da da düzenlenen “din ve vicdan özgürlüğü” hakkını, AİHM’in kararları ışığında yorumladığımızda, zorunlu askerlikle ilgili yasal düzenlemelerin Anayasa’ya da aykırı olduğu açıktır.

Anayasa’nın 90. maddesi gereğince uygun davranmak zorunda oldukları Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen temel insan hakları gereğince,her yurttaşın sahip olduğu seçme ve seçilme hakkından vicdani retçiler yoksun bırakılmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasına göre « Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve seçilme, halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. »

Öteyandan « Askerlik ilişiği belgesi »  aday gösterilmek için gerekli yasal zorunluluk olup ; « Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlikle bir ilişiği bulunmadığına dair belge » istenmesi hem bir hakka sahip olmayı kısıtlamakta hem de ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerin eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu da Türkiye’de erkek bütün vicdani retçilerin yasaların kendisine tanığı seçilme haklarının ellerinden alınması anlamına gelmekte ve en temel hak olan eşitlik ilkesina aykırıdır. Örneğin Birleşmiş Milletler’in « Medeni ve Siyasi Haklarına ilişkin  Uluslararası Sözleşme »sinin düzenlediği eşitlik ilkesi bu düzenleme çiğnenmektedir. Oysa TC usulüne uygun onaylanmış ve kabul edilmiş bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür.

Bu uygulama ile birlikte vicdani retçiler ile birlikte askerlik yapmayan yüzbinlerce insanın seçilme hakları ellerinde alınmaktadır. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için aşağıda isimleri olan biz vicdani retçileri yapılacak 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TBMM'ye vicdani retçi vekiller göndermek istiyoruz. 

Bütün vicdani retçilerin ve de duyarlı kişilerin isimlerini altına koyup paylaşarak bu çalışmaya katkı sunması bizleri ve de talebimizi güçlendirecektir.

İmza Linki

İlk imzacılar:

Aram Taştekin

Atalay Göçer

Av. Gökhan Soysal

Ceren Karlıdağ

Ercan Jan Aktaş

Hasan Öcal

Mert Doğan

Merve Arkun

Rachel Hebun Özdemir

Rosida Koyuncu

Sakip Yaşar

Salih Yıldız

Şendoğan Yazıcı

Sercan Kerinç

Sidar Aydemir

Tuğçe Oklay

Yannis Vasillis