CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar yemeğinde, seccadeye basılı fotoğrafları üzerinden başlayan tartışma, çok düzeysiz bir noktaya taşındı.

Bu tartışma, nelerle uğraştığımız, yapay zeka çağında nelere kutsallıklar yüklediğimizi ortaya koydu. İnsanlık aklın dur durak bilmeyen gelişmeleri içinde koşarken biz seccadeyle uğraşmaktayız.

Seccade namaz kılma aracı

“Seccade, İslamiyet'te ibadete yardımcı olmak için kullanılan, üzerinde namaz kılmak üzere kumaş, halı, hayvan postu, hasır gibi malzemelerden yapılmış özel yer yaygısı. Genellikle bir kişinin rahatça namaz kılabileceği büyüklüktedir”.1

Kırsal kesimde, dokuma sanayisinin henüz ulaşamadığı yörelerde koyun, keçi derilerinden seccade yapılırdı. Bir yüzü yünlü, arka yüzü deri olan bu seccadeler üzerinde namaz kılınır, namaz bitince kaldırılıp duvara asılırdı. Halı dokumacılığı gelişince, seccade halılar dokundu. Bu seccadeler, namazı temiz bir yerde kılma araçları olarak görülürdü. Olağanüstü kutsal bir değer yüklenmezdi.

Seccade, namazı temiz yerde kılmak için kullanılan bir araç. Kutsal bir değer taşımaz. Bu namaz kılma aracı, oy toplama, insan yığınlarını kandırma, kirliliklerin üzerini örtme aracı olarak kullanılmakta. Bu tutum insanlığa yapılan en büyük kötülüklerden biri. Seccadeyle oy toplamaya çalışmak, üzerine basmaktan daha olumsuz bir davranış.

Seccade, tapınırken (namaz kılarken) kullanılan bir kumaş parçası, namaz kılmak için kullanılan bir araç. Bu araç, bir tahta, taş, kumaş, bez parçası olabilir. Seçcadenin kendisine yüklenen kutsal değer dışında hiçbir değeri yoktur. Sıradan bez, kumaş parçası namaz kılınmak için de, üzerine oturmak için de, üzerinde yatılmak için de kullanılabilir. Bu araç para gibi, kendisine özgü değerinden çok, kendisine yüklenen değer algısıyla değer kazanır.

Namazın tahtadan, taştan, kumaştan, kamışlardan yapılan araçlardan herhangi birisinin üzerinde kılınması, kılan kişinin başını, ayaklarını, dizlerini, ellerine yumuşak ya da sert bir yere vurmasından başka bir önemi olmaz.

Seccadeye değil, kılınan namaza yüklenen değerle ilgili bir durum söz konusudur.

Seccade kutsal bir araç değil

İslam Dini’nde seccadeye verilen bir kutsallık yok. Bu dinin geleneklerine göre davranan kesimlerin doğru, yanlış değerlendirmesine girmeden, ne olursa olsun değer verdikleri bir eşyaya saygısızlık etmemek gerekir. Bu seccadeye değil, insana, insanın inanma hakkına yapılan bir saygıdır.

Kutsallar arkasına sığınmaya çalışmak bir güçsüzlük göstergesi, bulanık suda balık avlama çabası, halk yığınlarını kandırma kurnazlığı. Seccade adı verilen temiz namaz kılma aracı pazarlamacılığıyla seçim kazanma çabası, bu yola girenlerin acınacak durumda olduklarının göstergesi.

Seccadenin üzerinde namaz kılınması, ona kutsallık kazandırmaz. Seccadenin tek başına hiçbir kutsallığı yoktur. Temiz namaz kılma aracıdır. Bu araç kirlendiğinde temizlenir, yeniden kullanılır.

Bir eylemin yanlışlığı, tutarsızlığı, inançlara saygısızlığını, suç olup olmadığı değerlendirirken, işlenişinde kasıt olup olmadığı araştırılır. Kasıt olmadan yapılan eylemlere bir yaptırım uygulanmaz.

Taha Akyol, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“İbni Haldun’un anlattığı gibi, kabile toplumunda, otorite ancak dini referansla sağlanabiliyordu. Muaviye’nin “halifelik bize Allah’ın verdiği mülktür” şeklindeki sözleri ve “Allah’ın izniyle ve onun temsilcisi olarak Müslümanları yönettiğini meşruiyet temeli olarak” kullanması, kendisinden önce hiçbir halifede görülmeyen “Allahın halifesi” sıfatını kullanması bunun örneğidir. (Bkz. Vecdi Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, Dergah Yay. s. 94-95)”2

Tefsir, Kur'an araştırmaları alanında çalışmalar yapmış, çeşitli ilmî eserler vermiş ilahiyatçı, akademisyen, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Bizim dindarlığımızda kul hakkı yemiş, haramzade mi çok önemi yok. Sakalı nasıl kestiği, bıyığı nasıl bıraktığı, cübbeyi nasıl taktığı, sarığı nasıl çıkardığı mevzusu dindarlığın asli unsuru gibi algılanır. Bu çok çok sakat, cahil dindarlık anlayışına koskoca Cumhurbaşkanının kalkıp, milletin huzurunda seccadeyi göstererek orayı kaşıması, o cahil dindarlığın sinir uçlarına dokunması, siyaseten çok büyük iş görüyor. Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler de bunu bildiği için o sinir uçlarına dokunuyor. Asıl kutsallık, insani çerçevede adalettir, hak hukuk tanımaktır. Kur’an’a bakarlarsa neyin kutsal olup olmadığını daha iyi anlarlar”.3

Yazar berrin Sönmez’in görüşleri de şöyle:

“Seccadenin ev eşyası olarak hiçbir kutsallık taşımadığı, eşyada kutsallık olamayacağını dile getirmek de şart elbette. Herhangi bir eşya kutsal sayılırsa o put edinilmiş demektir. Müslümanlar için hiçbir şeyin put sayılması mümkün olmadığı gibi seccade de kutsal değil. Sadece temizliğine alabildiğine özen gösterilmesi gereken eşyalardan”.4

Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunları seccadelerle örtüleme

Seccade, “geçen yıl 70 TL’ye dolan filenin, bir yıl geçmeden 400 TL’ye dolmadığı” 5 gerçeğinin üzerini örtemez.

Seccade, “Biden yönetiminin yurt dışında yükselen otoriterliğe karşı koymayı ve insan haklarını desteklemeyi amaçlayan Demokrasi Zirvesine davet edilen 100'den fazla ülke arasında (Türkiye Cumhuriyeti’nin) yer almadı”ğı 6 gerçeğini ortadan kaldıramaz.

Seccade, “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile petrol ticareti nedeniyle Türkiye’nin Uluslararası Tahkim tarafından tazminata mahkum edilmesi” 7 gerçeğiniz üzerini kapatamaz.

Bu konunun, TBMM’de görüşülmesi isteğini geri çevirerek,8 seccadeyle seçim meydanlarında dolanarak, bu konunun üzeri kapatılamaz.

Seccade, “Ataköy'de bir seçmen listesini paylaştı: "Listede doğuştan Türk vatandaşı olan kimse olmadığı” 9 sorununu gizleyemez.

Seccade, “gerçek dışı belgelerle milyonların el değiştirdiği” 10 kirinin üzerini örtemez.

Seccade, “Halkın % 98’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı”11 gerçeğini saklayamaz.

“Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 37 üyesi arasında gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek olduğu 4. Ülke”12 olduğunu seccadelerle gizleyemezsiniz.

“Türkiye'de, 2021'de nüfusun en çok kazanan %10'unun yıllık ortalama geliri, en az kazanan %50'lik kesimden 23 kat fazla. Bu skorla Türkiye, Brezilya, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerle birlikte dünyada gelir dağılımının en eşitsiz olduğu ülkeler arasında yer alıyor”13 olduğunu seccadelerle örtme olanağı olamaz.

“Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına gireceğiz” övünmeleriyle ülkeyi, dünyada batma olasılığı olan 5 ülkeden birisi"14 durumuna getirmenin üstünü örtecek bir seccade bulunamaz.

“2001 yılında o dönem yaşanan hem küresel ölçekteki hem de ekonomik krizin, hatta yaşanan resesyonun neticesinde dış borç 113,6 milyar $’a düşmüş gözükse de borcun GSYH’ye oranı o döneme kadarki en yüksek seviyeye, %56,1’e çıkmıştı”. 2021'in ikinci çeyreğine dair açıklanan en güncel verilere göre Türkiye'nin brüt dış borç stoku 446,3 milyar $ olurken GSYH'ye oranı ise %58,3 oldu”. 15 Hiçbir seccade dünya üzerinde bulunduğumuz bu yeri değiştiremez.

2001 yılında 113.6 milyar dolar olan dış borcun, 20 sonra, aynı yönetim zamanında 446.3 milyar dolara çıktığını, Türkiye topraklarının üzerini kapatacak ölçüde seccadeler serseniz örtemezsiniz.

İçinde bulunduğumuz ekonomik, toplumsal, siyasal sorunların üzerini seccadenin boyutu örtmeye yetmiyor.

Neresinden baksanız dökülen bir yönetimin eksikliklerini seccadelerle örtme olanağı yoktur.

Yapay gündem oluşturma

Kimse, bu seccadenin 1 yıl önce, sözgelimi 20 TL’ye alınırken bir yıl sonra neden 200 TL‘ye alındığını sorgulamaz. Bu seccadenin yapıldığı kumaşı, neden İslam ülkelerinin üretemediğini aklından geçirmez.

Seccadeye ayak basmayı tartışırken, kimse geçen yıl soğan 5 TL’den satılırken bu yıl neden 30 TL’ye çıktığını düşünemeyecek, bunun nedeni, içine düştüğü bu sömürü çarkını sorgulayamayacak. Halk yığınlarının gündemi kutsalların gölgesinde yapay gündemlere kaydırılacak. Amaç bu. Geniş halk yığınlarını yapay gündemlerle, kutsallarla oyalayarak, tartışması gereken sorunlarını unutturma, insan yığınlarını düşünemez duruma getirerek yönetme, sömürme eylemi, milyonlarca yıllık gelenek. İnançlara dayanarak, insanları kandırma, devlet sopasıyla susturma kurumsallaşmış yöntemler.

Kimse ülkeni tüm dünyada hiçbir dost bırakmadan yalnızlaştığının nedenini sorgulayamamaları için seccade tartışması gündeme getirilmiştir.

Din pazarlayarak sorunlar çözülemez

Oy almak için kutsal değerleri pazarlamak, seccadenin üzerine basmaktan daha çirkin bir iş. Kutsal değerler yüklenmiş bilinçsiz halk yığınlarını, kendisine oy vermesini umduğu, beklediği kesimin aklına, yargılama yeteneğine zerre kadar saygısı göstermeden kandırmak, seccadeye basmaktan çok daha yakışıksız bir eylem olsa gerek. Girişilen seccade pazarlaması, ekonomik bunalımın, derin yoksulluğun, halk yığınlarının cebindeki yoksulluk yangının, hukuksuzluğun, adaletsizliğin toplumda yarattığı yıkımların üstünü örtemeyecek.

İnsanlık tarihinde, bugüne değin tüm kirlilikleri örtebilecek bir seccade dokunabilmiş değil. Seccadeye sarılmak artık kurtuluş yolu olamayacak.

------------------------------

1. https://tr.wikipedia.org › wiki › Seccade

2. Seccadenin altına süpürmek - Taha Akyol https://www.karar.com/yazarlar/taha-akyol/seccadenin-altina-supurmek-1596017 @KararHaber aracılığıyla

3. https://artigercek.com/politika/populist-sag-kutsallar-uzerinden-propagandaya-ihtiyac-duyuyor-245152h @artigercek aracılığıyla

4. Hadesten ve necasetten taharetin sosyopolitiği - BERRİN SÖNMEZ YAZDI https://www.gazeteduvar.com.tr/hadesten-ve-necasetten-taharetin-sosyopolitigi-makale-1611538

5. https://t24.com.tr/haber/bulent-arinc-eskiden-70-tl-ye-doldurdugunuz-file-simdi-400-liraya-dolamiyorsa-bir-sey-var-kardesim-bunu-gormezden-gelmeyin,1103167

6. https://www.odatv4.com/dunya/biden-in-muhalifligi-suruyor-100-ulkeyi-cagirdi-erdogan-i-davet-etmedi-277406

7. Cumhuriyet Gazetesi, 02.04.2023, Türkiye, tazminata mahkum edilmişti: HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

8. https://t24.com.tr/haber/iyi-parti-nin-turkiye-nin-ikby-ile-petrol-ticareti-nedeniyle-tazminata-mahkum-edilmesine-iliskin-gorusme-onerisi-akp-ve-mhp-tarafindan-reddedildi,1101528

9. https://www.birgun.net/haber/timur-soykan-atakoy-de-bir-secmen-listesini-paylasti-listede-dogustan-turk-yok-427113#.ZDQXk88dZD0.twitter

10. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/murat-agirel/sahte-belgelerle-el-degistiren-milyonlar-2067857

11. https://www.yenimesaj.com.tr/816-milyon-kisi-yoksulluk-sinirinin-altinda-H1451482.htm

12. https://tr.euronews.com › Haber › Dünya

13. https://www.dogrulukpayi.com › bulten › turkiye-gelir-d...

14. https://www.dogrulukpayi.com

15. https://www.dogrulukpayi.com