Söz konusu sağlık sorunları olduğunda kapsamlı ve konforlu bir hizmet almak oldukça önemli bir durum. Özellikle acil durumlarda ve tedavi gereksinimlerinde kaliteli bir hizmet almayı herkes ister. Ancak artan hizmet maliyetlerinden dolayı bu durum her zaman mümkün olmayabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleri de beklenmedik sağlık harcamaları için önemli bir güvence olmaya aday. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir gibi sorular için tüm bilgiler burada.

Borsada Şirketler Nasıl Kazanır? Borsada Şirketler Nasıl Kazanır?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamının dışında kalan sağlık harcamaları için ek bir güvence sunan bir sigorta türüdür. Bu poliçeler belirli sınırlamaları veya eksiklikleri tamamlayarak, beklenmedik sağlık harcamaları karşısında ek bir güvence sağlar. Hastane masrafları, ilaçlar, muayene ücretleri, laboratuvar testleri ve diğer tıbbi hizmetleri tamamlayıcı sağlık sigortasında görmek mümkün. Temel bir sağlık sigortası olan Sosyal Güvenli Kurumu güvencesini tamamlayıcı niteliğe sahip olan TSS poliçeleri, SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde kullanılmakta. Bu hizmet ile sağlık hizmeti gereksinimleri daha düşük maliyetlerle karşılanabilir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

 Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleri genellikle temel sağlık hizmetleriyle sınırlı değildir. Bu poliçeler ayakta tedavi ve yatarak tedavi gereksinimlerini de kapsama almaktadır. Ayrıca kaza ve hastalık durumlarında da tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin teminatları görülebilir. TSS poliçelerinin kapsadığı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 Yatarak Tedavi

24 saatten az olmamak koşuluyla sunulan yatarak tedavi teminatı, hastaların kapsamlı bir hizmeti uygun maliyetlerle alması için sunulur. Bu teminat, sigortalının hastaneye yatarak tedavi görmesi durumunda ortaya çıkan tıbbi masrafları karşılamayı amaçlar. Yatarak tedavi teminatı sigortalının hastanede geçirdiği gün sayısına, yapılan tetkik ve tedavilere, cerrahi müdahalelere, yatak ücretlerine, doktor ve personel hizmetlerine, ilaç masraflarına ve benzeri tıbbi giderlere yönelik bir koruma sağlar. Ayrıca cerrahi müdahale gibi büyük maliyet gerektiren sağlık hizmetleri için de TSS teminatlarını görmek mümkündür.

Evde Bakım Hizmetleri

 Evde bakım hizmetleri kapsamlı bir sağlık hizmeti gereksiniminin önemli unsurları arasında yer alır. Çünkü bazı sağlık sorunlarında hastanın evde tedavi görmesi gerekebilir. Bu durumlarda yüksek maliyetlerde korunmak için tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleri doğru adres. Genellikle belirli limitlerle sunulan bu teminat sayesinde evde bakım ve tedavi gereksinimi bulunan hastanın sağlık masrafları karşılanır. Böylece evde bakım gerektiren uzun soluklu tedavilerde dahi maliyetler minimum seviyeye düşer.

Suni Uzuv Teminatı

Suni uzuv teminatı, bir kaza veya hastalık sonucu bir uzvunun kaybı durumunda maddi güvence sağlayan bir teminattır. Bu tür sağlık desteği kimi zaman yüksek maliyetleri beraberinde getirebilir. Bunun için tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde görülen bu teminat oldukça değerli. Sunu uzun teminatıyla kaybedilen uzvun yerine protez takılması ve protezin bakımı gibi sağlık hizmetleri güvence altındadır. 

Özel Tedaviler

Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetleriyle özel tedavi planları da güvence altına alınabilir. Fizik tedavi ve diyaliz gibi uzun soluklu tedavilerde tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlarını görülebilir. Bu tür tedavi planları genellikle belirli limitler dahilinde sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri ekstra hizmetlerle şekillendirilebilir. Bu avantajından yola çıkıldığında poliçelerin her sigortalının ihtiyaçlarına hitap edebileceği söylenebilir.