İktidar partileri AKP ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı ve "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak niteledikleri, gazetecilik meslek örgütlerinin ise 'sansür yasası' olarak adlandırdığı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Dezenformasyon, Fransızcadan dilimize giren bir sözcük. Türkçede, “bilgi çarpıtması”, “yanlış bilginin doğruymuş gibi gösterilmesi”, “yanlış bilginin yayılması” anlamlarında kullanılmakta.

AKP-MHP ortaklığı hükümeti, “yanlış bilginin doğruymuş gibi gösterilmesiyle savaşım” savıyla, 04.10.2022 tarihinde TBMM’ne bir yasa önerisi getirdi.

Getirilen yasa önerisi, “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır…”

Bu suçu açık açık işleyenler, siyasetçiler. Konuştukları her 4 sözcükten 3’ünün yalan olduğu görülen siyasetçiler, yalan, yanlış bilgiyi üretme, yayma eylemlerini, kitle iletişim araçları alışanlarına yüklemeye çalışmadan önce aynaya baksalar asıl suçluyu yakalamış olurlar.

Yanlış bilgi yaymanın bir bedeli olmalı. Gerçek olmayan yanlış bilgileri yayanlar, bedelini ödememeliler. Yanlış bilginin yanlışlığını ortaya koyarak, doğru bilgileri üretenlerin, yayanların, siyasetçilerin yalanlarını, soygunlarını, vurgunlarını ortaya dökme işlevi görmemeleri için bu yasa çıkarılmış bulunmakta.

“Bilgi çarpıtması”, “yanlış bilginin doğruymuş gibi gösterilmesi”, “yanlış bilginin yayılması” eylemlerinde bulunanlara, suçlarını işleyenlere hiç dokunulmayacak. Yönetimin yalanların gerçekmiş gibi gösterenler el üstünde tutulacaklar. Gerçek bilgileri yazanların yakalarına yapışılacak. Yolsuzlukları, hırsızlıkları, soygunları, vurgunları ortaya çıkaranlar için bu ülke yaşanamaz duruma gelecek.

Kitle iletişim araçlarının susturulmasıyla, suskun, özgüvensiz, edilgen, kendi sorunlarının, benlik dişlilerinin arasına sıkışmış insanlardan oluşan bir toplumsal yapı oluşturulacak.

Getirilen değişiklikler, devletin güvenliği, yaşaması, güçlü durumda olması düşüncesiyle, “Hukuk Devleti” kavramı ortadan kaldırılıp “güvenlik devleti” yaşama geçirilecek.

Sesi, soluğu kesilen, bilinci yanıltılan toplumla, 2023 seçimlerini kazanmak, kurulması düşünülen İslamcı Faşizmin yollarını döşemek düşüncesinde olunduğu anlaşılmakta.

TBMM’den geçen yasanın 1. Maddesine göre: İnternet haber siteleriyle, basın kartına ilişkin konular, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun kapsamına alındı.

Birinci maddenin değişiklik gerekçesi şöyle: “1- Maddeyle, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar 5187 sayılı Basın Kanununun kapsamına alınarak radyo, televizyon ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülmüştür”.1

Radyo, TV, ve kamu kurum ve kuruluşların yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin süreli basılı yayın çalışanlarıyla aynı kategoride değerlendirileceği kabul edildi. Bu yasa maddesiyle, kamu görevlilerinin çalışan gazeteciler gibi basın kartı sahibi olmalarının önü açıldı.

Radyo, TV kanallarında çalışanlar basın kartı almalılar. “Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri bilgi edinme (enformasyon) hizmetlerinde çalışan kamu alışanlarının süreli basılı yayın çalışanlarıyla aynı işi yapıyor olmaları değerlendirilmesi, özgür gazeteciliği, halkın bilgi edinme özgürlüğünü devletin tekeline almak anlamına gelir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çaycılar, temizlik hizmetlileri, belge taşıyıcıları “Sarı Basın Kartı” alarak ortalıkta dolaşırlarsa şaşırmamak gerekir.

İkinci maddenin değişiklik gerekçesi de şöyle: “5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, anılan Kanunun uygulanmasına yönelik bazı kavramlar tanımlanmış olup, internet haber sitelerinin de Kanun kapsamına alınmasına yönelik olarak bu maddenin (c) bendinde tanımlanan süreli yayın tanımına internet haber siteleri de eklenmekte ve böylece internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınmakta, (ı) bendi ile eser sahibinin tanımı genişletilmekte ve yeni eklenen (m) bendi ile de internet haber sitesinin tanımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra basın kartı, basın kartı verilecek medya mensupları ve enformasyon görevlileri, basın kartı düzenleyecek olan İletişim Başkanlığı ve basın kartı başvurularını değerlendirecek olan Komisyon tanımlanarak maddeye eklenmiştir”.2

İnternet haber sitelerinin, yasa kapsamına, dolayısıyla yönetimin etki alanı içine alınmak istendiği anlaşılıyor.

Ülkeyi iyi günler beklemiyor. Yalanların gerçekleri dövdüğü günlere hazır olun.

---------------------------------------

1, 2. TBMM'de "Sansür Yasası" savunusu | "Her şeyin başı güvenlik" https://bianet.org › bianet › siyaset › 268050-tbmm-de-...